Overheden

Overheden

Elektrotechnische voorzieningen of beveiligingsinstallaties voor overheden: Elektro Groeneweg draait zijn hand er niet voor om. Voor de beveiligings- en veiligheidsinstallaties schakelen we graag onze collega’s van EG Securis in.

Wij zijn op de hoogte van wet- en regelgeving, omdat we begrijpen dat overheden een voorbeeldrol hebben. Elektro Groeneweg werkt veel voor overheden en voert elektrotechnische projecten uit in de openbare ruimte. Veiligheid en comfort voor inwoners, werknemers en bezoekers staan altijd voorop. Wij bekijken de conditie van de huidige elektrische installaties en verzorgen ook nieuwe en duurzame installaties. Zowel in overheidsgebouwen, als in de openbare ruimte. Denk aan verlichting voor een stationsgebied of installatieonderhoud voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Conditie van installaties

We werken daarbij op basis van NEN2767, om de conditie van installaties objectief te bepalen. Daaruit komt de status van de installaties en informatie voor het meerjarenonderhoudsplan naar voren. Dit kan gaan om elektrotechnische installaties en veiligheids- en beveiligingsinstallaties. Denk aan inbraak- en brandbeveiliging en camerasystemen.

Veilige installatie

Ook voor het uitbreiden van de installatie of hulp bij het verduurzamen van gebouwen is Elektro Groeneweg graag uw partner. Bij het aanpassen of vernieuwen van de installatie staan veiligheid en betrouwbaarheid centraal. Het uitvoeren van een inspectie op basis van de NEN 3140 door Elektro Groeneweg is een prima garantie voor een veilige installatie. NEN 3140 staat daarbij voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Duurzaam gebouw

Elektro Groeneweg biedt ook een heel scala aan duurzame oplossingen. Voorbeelden zijn LED-verlichting, laadpalen voor elektrische auto’s en bedrijfsmaterieel, daglicht- of bewegingssensoren. Ook op beveiligingsgebied hebben we slimme oplossingen. Denk aan

Smartlocks van iLOQ. Daarmee kunt u bewoners en huurders in een complex, zorginstelling of bedrijfsverzamelgebouw gericht toegang tot ruimtes geven. De sleutel en cilinders zijn zonder batterij uitgevoerd. Door de wrijving van de sleutel in het sleutelgat, wordt het slot gevoed en geactiveerd. Het voordeel is dat de sleutel altijd werkt en dat het vervangen van batterijen tot het verleden behoort.

Goed afwegen

Bij een duurzaamheidstraject wegen we altijd we de duurzaamheidsimpact, de technische mogelijkheden en de financiële aspecten nauwkeurig af. Als de verwachting overeenkomt met de onderzoeksresultaten wordt er tot installatie overgegaan. Wij snappen dat duurzaamheid belangrijk is voor overheidsorganisaties, maar willen dit verantwoord en efficiënt voor u regelen. Financiële tegenvallers willen we graag voorkomen. Zeker als het gaat om uitgaven van maatschappelijk geld. Wij voeren dan ook eerst een zorgvuldige opname uit. Zo kunnen we optimaal adviseren en een passend voorstel uitbrengen. Een voorstel dat past in de planning, het budget en dat voldoet aan uw verwachtingen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Elektro Groeneweg draagt ook maatschappelijk graag bij. We bieden leer/werkplaatsen en of stageplekken en willen mensen vakmanschap bijbrengen. Een kans op een goede plek in de maatschappij. Want iedereen doet mee!

(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl