Non-profit Sector

Non-profit Sector

Elektro Groeneweg  werkt veel voor non-profitorganisaties. Veiligheid en comfort voor bezoekers en werknemers staan hierbij voorop. We voeren werkzaamheden uit voor gemeentelijke instanties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen.

Men komt vaak bij ons terecht met vragen en zorgen over de conditie van de huidige elektrische installatie. Dit vooral vanuit het oogpunt van veiligheid voor bezoekers en werknemers. Natuurlijk moet een organisatie  ook voldoen aan verschillende veiligheidseisen en installaties onderhouden  op basis van de NEN 2767, het liefst met een koppeling naar een meerjarenbegroting. Elektro Groeneweg  is exact op de hoogte van deze eisen en stemt de werkzaamheden hier uiteraard op af.

 

Quick scan installatie

Om onzekerheid over de status van de installatie weg te nemen, heeft Elektro Groeneweg een quick scan opgesteld. Een scan waarbij wij via een aantal metingen en een visuele controle een diagnose afgeven over de status van de installatie.

Veilige installatie

Ook voor het uitbreiden van de installatie of hulp bij het verduurzamen van het pand is Elektro Groeneweg graag uw partner. Bij het aanpassen of vernieuwen van de installatie staan veiligheid en betrouwbaarheid centraal. Als organisatie bent u immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Het uitvoeren van een inspectie op basis van de NEN 3140 door Elektro Groeneweg is een prima garantie voor een veilige installatie.

 

Duurzaam gebouw

Als het gaat om duurzaamheid, biedt Elektro Groeneweg een traject aan waarbij we de technische mogelijkheden, de financiële aspecten en de duurzaamheidsimpact eerst nauwkeurig onderzoeken. Als de verwachting overeenkomt met de onderzoeksresultaten wordt er tot installatie overgegaan. Wij snappen dat duurzaamheid belangrijk is voor uw organisatie, maar willen dit verantwoord en efficiënt voor u regelen.

Subsidies duurzaamheid

Voorbeelden van duurzame oplossingen zijn LED-verlichting en slimme schakelingen waaronder daglicht en bewegingssensoren. Ook kunnen we zonnepanelen plaatsen om eigen energie op te wekken. Elektro Groeneweg ondersteunt graag bij het aanvragen van subsidies voor duurzame oplossingen.

Budgetten

Het tijdig reserveren van een budget is belangrijk binnen elke organisatie, maar zeker bij een non-profitorganisatie. Financiële tegenvallers willen we graag voorkomen. Wij voeren dan ook eerst een zorgvuldige opname uit. Zo kunnen we optimaal adviseren en een passend voorstel uitbrengen. Een voorstel dat past in de planning, het budget en dat voldoet aan uw verwachtingen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Elektro Groeneweg draagt ook maatschappelijk graag bij. Met regelmaat helpen we bij het opleiden en begeleiden van jongeren binnen het vakgebied elektrotechniek. Ook  ondersteunen we scholen bij technische projecten en wedstrijden.

Ons werk voor onderwijsinstellingen

(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl