Service & Onderhoud

Service & Onderhoud

Een duurzaam, comfortabel en veilig gebouw is het uitgangspunt van iedere vastgoedeigenaar. U wilt uw investering waardevast houden, maar vooral zorg dragen voor de veiligheid van personen in en rond uw gebouw.

Om het veilig functioneren van technische installaties te waarborgen zijn tijdig en vakkundig onderhoud, inspecties en keuringen cruciaal.

Inspecties en beheer

Elektro Groeneweg is gecertificeerd voor het inspecteren, onderhouden en beheren van gebouwgebonden installaties. U heeft de zekerheid dat wij alle voorschriften, onder andere vastgelegd in NEN-normen, Arbo- en milieuwetgeving, het Bouwbesluit en veiligheidsdocumenten, kennen. Uw bewijs voor veiligheid zijn de door ons opgestelde inspectierapporten.

Wettelijke keuringen

Wij kunnen de volgende wettelijke keuringen voor u uitvoeren:

 • laagspanning (NEN 3140)
 • thermografie (NEN 3140)
 • noodverlichting (NEN-EN-1838)
 • bliksembeveiliging (NEN 1014)
 • kleine blusmiddelen (NEN 2559)
 • brandmeldinstallaties
 • conditie gestuurd onderhoud (NEN 2767)

Meerjarenonderhoud

Op basis van onze meerjarenplanning bent u altijd op de hoogte van de inspecties die aan uw technische installaties worden uitgevoerd. Wij blijven uiteraard op de hoogte van alle wijzigingen in de NEN-regelgeving en andere voorschriften. U heeft daar geen omkijken naar. De inspectierapporten die wij voor u opstellen worden erkend door alle belangrijke toezichthoudende instanties en verzekeringsmaatschappijen. Een belangrijk gegeven, of u nu installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke bent.

Storingen en mutaties

Voor storingen en mutaties van vastgoed en woningen verwerkt Elektro Groeneweg meer dan honderd aanvragen per dag. Een proces waarbij planning met eindklanten en interactie met onze monteurs de kern vormen. Elektro Groeneweg Installatie is volledig ingericht om deze werkzaamheden uit te voeren. We hebben gemotiveerde en vakbekwame medewerkers, waarbij moderne automatisering ondersteuning biedt.

Dienstverlening gedurende 24 uur, 7 dagen per week.

In nauwe samenwerking met u en eventuele ketenpartners adviseert Elektro Groeneweg over het beheer van installaties en systemen. Uw uitgangspunt is immers een duurzaam, comfortabel en veilig gebouw.

Meer weten, neem contact met ons op.

Neem telefonisch contact met ons op via onderstaande contactformulier.

(010) 28 67 111  Meer diensten

  Elektrotechnische installaties
  • Elektrotechnische installaties
  • Elektro Groeneweg heeft meer dan vijftig jaar ervaring en is specialist in grootzakelijke projecten, kleinschalige projecten, service en storingsonderhoud.
  • Bekijk dienst
  Elektronisch beveiligen
  • Elektronisch beveiligen
  • Binnen Elektro Groeneweg is onze specialistische beveiligingskennis gebundeld onder de naam EG Securis.
  • Bekijk dienst
  (010) 28 67 111
  eg@elektrogroeneweg.nl