Renovatie- en transformatiewerk woningcorporaties

Renovatie- en transformatiewerk woningcorporaties

Woningcorporaties hebben te maken met onderhoud en renovatie van hun woongebouwen. Een meerjaren groot onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor een goed huisvestingsbeleid. Elektro Groeneweg voorziet in al het elektrotechnische werk verbonden aan renovatie- en transformatiebeleid. Ook voeren wij conditiemetingen uit.

Vanuit de opgave in het Klimaatakkoord (Parijs 2015) grijpen de woningcorporaties de renovatie van een complex vaak aan om dit ook te verduurzamen. De overheid wil dat vanaf 2050 iedere woning energieneutraal is. De CO2-uitstoot in ons land moet drastisch omlaag. Om dit te realiseren moeten ieder jaar zo’n 200.000 tot 260.000 woningen worden verbouwd, komt er geen nieuwe gasinfrastructuur meer en is de aansluitplicht voor gas van de baan. Woningen moeten gebruik gaan maken van duurzaam opgewekte elektriciteit. Bestaande fossiele bronnen van elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Deze maatregelen zijn nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. In deze transformatie is het verstandig een elektrotechnisch specialist als Elektro Groeneweg in de arm te nemen.

Verduurzaming woningen

Woningcorporaties staan voor een enorme verduurzamingsopgave, waarin Elektro Groeneweg kan adviseren en voorzien in energiebesparende maatregelen. Het reguliere BKT-werk (badkamer, keuken, toilet) heeft een verdieping gekregen. Namelijk duurzaamheidsmaatregelen om aan de klimaatopgave te voldoen. Naast een flink pakket aan isolerende maatregelen, gaat dit ook om elektrotechnische aanpassingen. Bij de aanleg van een nieuwe badkamer en/of keuken nemen we direct de ingrepen mee die nodig zijn voor de verduurzaming. Denk aan elektrisch koken.

LED-verlichting

Ook verzorgen we de verlichting in de algemene ruimten, zoals trappenhuizen en galerijen. Die voorzien we direct van LED-lampen. Daarnaast hebben we te maken met vernieuwde regelgeving voor rookmelders. Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen verplicht voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaande woningen. Vaak staan die in verbinding met deurdrangers om verspreiding van een brand te voorkomen. Elektro Groeneweg verzorgt de complete elektrotechniek voor al deze aanpassingen en ook bijkomende wensen, zoals een intercominstallatie. Elektro Groeneweg werkt hierin vaak samen met grote aannemers, zoals Constructif, Smits Vastgoed Zorg, BAM Wonen, Aertgeerts en Dura Vermeer. Corporaties zijn dan geholpen met een totaalpakket aan bouwkundig en installatietechnisch werk.

Keuring elektrische installaties

Elektro Groeneweg kan voorzien in een keuring van de elektrische installaties en in kaart brengen welke aanpassingen nodig zijn. Een goede basis om de kosten beheersbaar te houden. In een renovatietraject gaat het bijvoorbeeld om het vervangen van de verwarmingsinstallatie, de aanleg van zonnepanelen, elektrisch koken en mechanische ventilatie. Vaak zijn aanpassingen in de groepenkast nodig, evenals aan de elektrotechnische aansluitingen. Elektro Groeneweg weet vanuit kennis en ervaring welke vermogens en/of aanpassingen nodig zijn om een veilige installatie te garanderen.

Bouwspanning en beveiliging

Elektro Groeneweg kan daarbij ook voorzien in bouwspanning en beveiliging. Daar zorgen onze specialisten van EG Securis voor.

Veilig werken

Alle technici van Elektro Groeneweg hebben een VCA certificering en we zijn gecertificeerd volgens de Safety Culture Ladder. Daarmee geven we aan veiligheid serieus te nemen: voor onze klanten, voor onze collega’s en voor de maatschappij. Met Elektro Groeneweg bent u verzekerd van een stabiele partij en goede projectbegeleiding.

Safety Culture Ladder: veilig gedrag
  • Safety Culture Ladder: veilig gedrag
Samen sterk voor toekomstbestendige woningen
  • Samen sterk voor toekomstbestendige woningen
(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl