Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen

Elektro Groeneweg Installatie werkt veel voor onderwijsinstellingen. Van primair onderwijs tot  hoger onderwijs en van speciaal onderwijs tot praktijkonderwijs. Voor elke onderwijsinstelling bieden we een passende oplossing. We denken daarbij in samenwerking met geselecteerde partners graag mee over een gezond binnenklimaat.

Schoolbesturen komen vaak bij ons terecht met vragen over de conditie van de huidige elektrische en/of werktuigbouwkundige installatie. Die vragen komen voort uit zorg voor leerlingen, leerkrachten en andere bezoekers. Om deze zorg weg te nemen, hebben wij een speciale quick scan opgesteld. Elektro Groeneweg voert dan metingen en een visuele controle uit, waarna we een diagnose afgeven over de status van de installatie.

Betrouwbaar en duurzaam

Bij het aanpassen of vernieuwen van de installatie staat een veilige leer-en werkomgeving centraal. Elektro Groeneweg werkt hierbij volgens de NEN-normen. Via NEN 2767 conditiemeting leggen we de technische staat van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve manier vast. Op basis van de gesignaleerde gebreken brengen wij onderhoudskosten en risico’s in beeld. U kunt dan als opdrachtgever uw prioriteiten stellen voor het uit te voeren onderhoud of kiezen voor vernieuwing. Elektro Groeneweg heeft het vakmanschap en de kennis in huis voor zowel onderhoud als vernieuwing. We ondersteunen daarbij graag in een actuele meerjarenbegroting.

Duurzaamheid

Elektro Groeneweg kijkt vanuit zijn duurzaamheidsambitie desgewenst meteen naar mogelijke besparingen of nieuw toepasbare technieken. Wij kunnen ervoor zorgen dat het energieverbruik beheersbaar is door inzicht te geven in het verbruik en het toepassen van duurzame installaties.

Voorbeelden van duurzame oplossingen zijn LED-verlichting en slimme schakelingen waaronder daglicht en bewegingssensoren. We ondersteunen ook in de bewustwording van energieverbruik bij leerlingen. We maken het zichtbaar. Ook kunnen we uiteraard zonnepanelen plaatsen om eigen energie op te wekken. Samen met partners zorgen we voor een beheersbaar en gezond binnenklimaat, een zogenaamde Frisse School. Ook voor gymzalen en sporthallen hebben wij uitstekende oplossingen.

Budgetten

Budgetten zijn vaak schaars in onderwijsland. Belangrijk dus om financiële tegenvallers te voorkomen. Wij voeren dan ook eerst een zorgvuldige opname uit om optimaal te adviseren en een passend voorstel uit te brengen. Een voorstel dat past in de planning, het budget en dat voldoet aan de verwachtingen.

Werk in schoolvakanties

Om overlast te beperken en de doorlooptijd te bevorderen, voeren we de werkzaamheden veelal in de vakanties en weekenden uit. In de planning houdt Elektro Groeneweg hier speciaal rekening mee. Het onderwijs moet immers doorgaan!

(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl