NEN2767 inspecties

NEN2767 inspecties

Elektro Groeneweg brengt de conditie van installaties betrouwbaar in beeld. Dat doen we aan de hand van de inspectiemethodiek NEN2767.

Wij hebben de inspectie compleet geïntegreerd en geautomatiseerd binnen onze organisatie. Een objectieve en persoonsonafhankelijke inspectie van de onderhoudsstaat van installaties is altijd het startpunt van een onderhoudscontract bij Elektro Groeneweg. Wij noemen dit de nulmeting. Die objectieve beoordeling is waardevol voor onze klanten. Het is de basis om te komen tot een gedegen exploitatie- en onderhoudsbeleid, betrouwbaar meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) en efficiënt gebouwenbeheer.

Stuurinformatie vanuit NEN2767

Onze nulmeting helpt klanten keuzes te maken voor investeringen in onderhoud. Het geeft inzicht in wat de komende jaren moet gebeuren om de installaties op een bepaald niveau te houden. De NEN2767-norm kent onderstaande niveaus. In dit geval betekent een lager cijfer een betere prestatie. Elektro Groeneweg doet aan de hand van de uitkomsten voorstellen voor onderhoud, renovatie of vernieuwing.

  1. zeer goed (nieuwbouw);
  2. goed (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
  3. redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
  4. matig (duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte);
  5. slecht (grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte);
  6. zeer slecht (grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk).

→ bekijk project onderwijsstichting (CVO)

 

Neem contact op voor meer informatie

(010) 28 67 111

    (010) 28 67 111
    eg@elektrogroeneweg.nl