Politie Rijnmond duurzaam verlicht

Politie Rijnmond duurzaam verlicht

De Politie Rijnmond koos met Elektro Groeneweg voor duurzame verlichting. Via een onderhandse aanbesteding kregen we de opdracht voor het vervangen van de aanwezige verlichting door moderne ledverlichting.

Het ging om twaalf locaties verspreid over de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Vooraf heeft Elektro Groeneweg een berekening gemaakt van de besparing op het energieverbruik van de toegepaste armaturen. Naast het energieverbruik keken we naar de gewenste lichtsterkte en de kleurstelling van de nieuwe armaturen in de diverse ruimtes.

Armaturen en bewegingsmelders

Binnen het project werkten we uitstekend samen met de projectverantwoordelijke van de opdrachtgever en de leverancier. Naast het vervangen van de armaturen heeft Elektro Groeneweg bewegingsmelders toegepast om de verlichting te schakelen en onnodige branduren te voorkomen.

Ongestoord politiewerk

In de projectuitvoering hielden we nauwgezet rekening met beperkte toegankelijkheid van de politielocaties. We hebben de overlast tot een minimum beperkt, zodat het politieapparaat ongestoord zijn werk kon doen.

(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl