Partnerdag Veiligheid: een veilige bedrijfscultuur

Elektro Groeneweg neemt het onderwerp veiligheid serieus en werkt aan continue verbetering. Jaarlijks nemen wij deel aan de Partnerdag Veiligheid van Dura Vermeer Bouw Heyma. Op 8 november 2023 was Elektro Groeneweg de gastheer. Op deze dag wisselden voorkeurspartijen van dit bedrijf uit de top van de Nederlandse bouwsector hun ervaringen uit.

 

Bij het thema veiligheid zijn vele vergelijken te maken met missies van defensie. Ook daar zijn training, briefing en continue paraatheid in het gebied van levensbelang. Sander van Rijn, Interim veiligheidsadviseur bij Dura Vermeer, zegt hierover: ‘Door continue training op veiligheid ontstaat bewustzijn in het algemeen. De briefing is speciaal voor het project of de locatie waar je komt: wat zijn de risico’s? Is het materieel en materiaal in orde? Wat zijn de vluchtroutes?’ Bart Bouwmeester, directeur Elektro Groeneweg: ‘Veiligheid alleen belangrijk vinden is niet genoeg. Met elkaar veilig werken op de bouwplaats – oftewel het gebied – zelf, elkaar durven aanspreken en daardoor steeds verbeteren. Daar gaat het om.’

Veiligheid gaat over mensen

Ronald de Groot, Manager Veiligheid Dura Vermeer, beaamt dat als ongevallen in de bouw ontstaan, deze veelal twee oorzaken hebben: ‘een falende organisatie van het werk (zoals geen adequate instructie) en menselijk gedrag (aangeleerd of opgedragen). ‘Ik zit al dertig jaar in de bouw en we hebben keihard gewerkt aan arbeidsveiligheid, constructieve veiligheid en omgevingsveiligheid. De laatste jaren zijn we vooral gericht op ‘veiligheidscultuur’. Niets is zo moeilijk als een cultuur veranderen. Veiligheid gaat over mensen, daarom ben ik zo gemotiveerd om hieraan te werken. Ik ben blij met het aantal directies dat bij deze partnerdag aanwezig is. Veiligheidsbewustzijn is er natuurlijk al in de keten, maar we hebben elkaar nodig om bewustzijn voor veiligheid te behouden en te blijven verbeteren.’

Leren van fouten

De Groot toonde enkele ongevallencijfers en vertelde over het nieuwe protocol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NAI). Bij een ongeval moet de werkgever van de getroffene het onderzoek doen, de rapportage maken en een plan van aanpak om dit een volgende keer te voorkomen. ‘Onze partners kunnen daarbij wel een beroep doen op ons als hoofdaannemer en onze veiligheidskundigen. Als we samen zorgen voor een goed ongevalsonderzoek, leren we hiervan. Dit geldt ook voor niet-meldingsplichtige incidenten en het kan zelfs op een A4-tje. Dura Vermeer heeft een app voor werkplaatsinspecties die partners ook kunnen gebruiken. Hieruit volgt maandelijks een rapportage die voor klanten de garantie op veilig werken concreet toont.’

Iedereen veilig naar huis

Wilfred Lansbergen, directeur bij Dura Vermeer Bouw Heyma: ‘Veilig werken begint bij de top van de organisatie. Wij willen graag dat iedereen weer veilig naar huis kan. Als je een goede veiligheidscultuur verwacht, moet je de mensen ook de kennis geven: veiligheid moet altijd bespreekbaar zijn. De basis vormen de VG-plannen van alle partijen. Het is belangrijk dat we dezelfde (veiligheids)taal spreken.’  Dura Vermeer vraagt verder Safety Culture Ladder trede 1 of 2 van zijn partners en per 2025 trede 3.

SCL-certificering

Henri Nieuwstraten, Elektro Groeneweg: ‘VCA deden we al met z’n allen, maar bleek ook veel geënt op de petrochemie. De Safety Culture Ladder is meer op daadwerkelijk gedrag gericht. Elektro Groeneweg is met vlag en wimpel gecertificeerd volgens de Safety Culture Ladder trede 3. Daarmee geven we aan veiligheid serieus te nemen: voor onze klanten, voor onze collega’s en voor de maatschappij.’

Veilige speeddates

Tijdens de speeddates bespraken de directies open en eerlijk met elkaar stellingen over veiligheid. Denk aan stellingen als: ‘SCL is de zoveelste vorm van toetsing’, ‘Met elkaar in gesprek zijn over veiligheid is nodig’ of ‘Ik draag alle veiligheidsmaatregelen over aan de bedrijven die ik inhuur om controle te houden over de keten’. Partijen bleken best op één lijn te zitten, waarbij men goed aan de SCL vindt dat het een combinatie is van goede organisatie en goed gedrag. De vele certificaten blijken voor kleinere aannemers soms wel lastig. Veiligheid bespreekbaar maken en houden, vindt men een belangrijk punt. En daarbij intern de werkvloer betrekken en laten meedenken. Genoemd werd daarbij rekening te houden met de achtergrond van medewerkers. Luister naar je mensen! Startbouw-gesprekken zijn belangrijk in het goed overdragen van veiligheidsrisico’s en afspraken over veilige tools en (persoonlijke beschermings)middelen.

De mens heeft een sleutelrol

Ronald de Groot sloot af met enkele tips om het individu positief te beïnvloeden. ‘De mens zelf heeft een sleutelrol in veilig werken, maar moet wel de gelegenheid en de kennis krijge om veilig te werken. Geef het goede voorbeeld, verstrek de juiste BPM’s, beloon veilig werken, geef opleiding en training, maar biedt vooral een veilige bedrijfscultuur. Een cultuur waarin mensen het gesprek over veiligheid durven aangaan. De partnerdag vandaag is daarvan een mooi voorbeeld.’

(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl