Verduurzaming en social return

Verduurzaming en social return

Het is al vijf over twaalf, zeggen wetenschappers wereldwijd. Klimaattechnisch hebben we geen tijd meer te verliezen. De grenzen voor stikstof en fosfor, biodiversiteit, klimatologische verandering en grondgebruik zijn al overschreden. Verduurzamen is geen toekomstmuziek, het is een must voor vandaag. Getuige ook de maatregelen van de Rijksoverheid, zoals de uitfasering van TL-verlichting (fluorescentiebuizen) per 1 september 2021 en het verplichte minimale energielabel C voor elk kantoor per 1 januari 2023.

Voor nieuwe gebouwen geldt vanaf januari 2020 al dat ze BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) moeten zijn. Bijna energieneutraal betekent dat het gebouw een zeer lage hoeveelheid energie vereist. Energie die ook nog eens in grote mate door natuurlijke bronnen (bijvoorbeeld zonne-energie) wordt opgewekt.

People, planet en profit

Zaak dus om een professional in de arm te nemen, die u op weg helpt naar een groene toekomst. Elektro Groeneweg kan door pragmatische en innovatieve oplossingen uw duurzame ambities waarmaken. Dat doen we voor bedrijven en instellingen, overheden, woningcorporaties en scholen. We kijken altijd naar de 3 P’s: people, planet en profit. Door innovatieve technische oplossingen verbeteren we het welzijn en comfort van mensen. Daarbij zoeken we naar de meest duurzame oplossing en we kijken naar een optimaal rendement van duurzame toepassingen, zoals zonnepanelen. Een optimale mix van voordeel voor de klant en voordeel voor het milieu. Daar gaat het om!

Minder CO2-uitstoot

Daarnaast kijken we intern naar onze eigen bedrijfsprocessen. Hoe kunnen we onze CO2-uitstoot verminderen en bewustwording creëren. Verduurzaming betekent voor Elektro Groeneweg ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. We maken dit bespreekbaar en inzichtelijk: continue verbetering dus.

Social return

Bij duurzaam ondernemen hoort wat ons betreft ook de zorg voor mensen. Duurzame inzet van personeel, veilig werken en social return on investment bieden, zijn daarvan onderdeel. We beheersen onze risico’s, dat zijn we aan onze opdrachtgevers verplicht.  Door het bieden van leer/werkplaatsen en of stageplekken willen we mensen vakmanschap bijbrengen. Een kans op een goede plek in de maatschappij. Want iedereen doet mee!

Van laadpaal tot groepenkast
  • Van laadpaal tot groepenkast
  • Elektro Groeneweg helpt u op weg naar een groenere toekomst. Door pragmatische en innovatieve oplossingen maken wij uw duurzame ambities waar.
Van energie-inzicht tot social return
  • Van energie-inzicht tot social return
  • Elektro Groeneweg werkt aan zijn carbon footprint. In onze bedrijfsprocessen krijgen milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen volop de aandacht.
(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl