Veilig naar school in Vlaardingen

Veilig naar school in Vlaardingen

Het voormalige schoolgebouw aan de Louise de Colignylaan in Vlaardingen wordt op termijn weer een schoolgebouw. Tijdelijk, dat dan weer wel. De reden is het grote aantal huisvestingsprojecten voor Vlaardingse scholen, en het tijdelijke gebrek aan ruimte. Elektro Groeneweg tekende voor de renovatie van de elektrische installatie, zodat leerlingen er straks veilig aan de slag kunnen.

 Mesut Ekici, leidinggevend monteur van Elektro Groeneweg heeft het er druk mee: ‘We maken een rapportage van de componenten die kapot zijn en vervangen moeten worden. Ook heb ik de hele groepenkast vervangen die verouderd was. Tegenwoordig met alle digitale middelen gebruikt zo’n school heel wat stroom. We vervangen verder bestaande verlichtingsbuizen en schakelaars. Dat zijn er heel wat in zo’n schoolgebouw. De volgende locatie is een schoolgebouw aan de Philip de Goedestraat in Vlaardingen.’

 Goed werkend krijgen

Mesut werkt al acht jaar met veel plezier bij Elektro Groeneweg: ‘Ik kan het werk zelf indelen en kom overal. En zeker in zo’n renovatie als deze is het mooi om alles weer goed werkend te krijgen. Dan kunnen de kinderen en juffen en meesters straks veilig aan de slag. Daar doen we het voor.’

Onderwijsvernieuwing

De komende jaren staan er in de gemeente Vlaardingen flink wat renovaties en nieuwbouw voor scholen op stapel. Die onderwijsvernieuwing is nodig en mooi, maar levert ook uitdagingen op. Niet overal kunnen de lessen doorgaan terwijl er gesloopt en vernieuwd wordt. En een deel van de projecten start al in 2024.

De gemeente heeft in overleg met de scholen daarom een plan gemaakt, waarin er met scholen en klassen geschoven wordt, en leegstaande ruimtes weer in gebruik genomen worden. Elektro Groeneweg houdt zich in enkele schoolgebouwen bezig met de techniek. ‘Wij kunnen inspecties uitvoeren, maar ook de complete vernieuwing van de elektra regelen. Van groepenkast tot schakelaars, en van zonnepanelen tot laadpalen, daar waar verduurzaming gewenst is’, vertelt Mesut.

Veilige leer- en werkomgeving

Door de projecten in Vlaardingen voor de komende jaren na elkaar uit te voeren, kan de tijdelijke huisvesting veelal gerealiseerd worden in bestaande onderwijsgebouwen. Elektro Groeneweg ondersteunt bij het aanpassen of vernieuwen van de installatie, waarbij een veilige leer-en werkomgeving centraal staat.

Conditiemeting

Elektro Groeneweg werkt hierbij volgens de NEN-normen. Via NEN 2767 conditiemeting leggen we de technische staat van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve manier vast. Op basis van de gesignaleerde gebreken, kunnen schoolbesturen prioriteiten stellen voor het uit te voeren onderhoud of kiezen voor vernieuwing. Elektro Groeneweg heeft het vakmanschap en de kennis in huis voor zowel onderhoud als vernieuwing. Het onderwijs in Vlaardingen kan zo straks weer jaren vooruit.

#
#
#
#
#
#
#
(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl