Samen sterk voor toekomstbestendige woningen

Samen sterk voor toekomstbestendige woningen

Elektro Groeneweg is sinds half december 2021 vaste partner voor Dura Vermeer. Gezamenlijk streven de bedrijven naar kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit. De partnerovereenkomst betreft elektrotechnische werkzaamheden in woningen.

Dura Vermeer is een onafhankelijk familiebedrijf met activiteiten op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Met € 1,5 miljard aan omzet en ruim 2.800 medewerkers staat Dura Vermeer in de top tien van bedrijven in de Nederlandse bouwbranche. Elektro Groeneweg sluit zich als totaaloplosser in elektrotechniek graag aan bij de visie van Dura Vermeer om duurzame woningen te creëren.

Duurzame oplossingen

Dura Vermeer zit voorin het proces met opdrachtgevers om een plan van eisen vast te stellen. Elektro Groeneweg kan met zijn kennis van elektrotechnische installaties, duurzame oplossingen en beveiligingsinstallaties een belangrijke bijdrage leveren in het werken aan toekomstbestendige woningen. Belangrijk hierin is ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad bij woningcorporaties.

Woningcorporaties en het Klimaatakkoord

Deze corporaties moeten het Klimaatakkoord vertalen naar hun woningen, als het gaat om beleid voor verduurzaming. Uiteindelijk doel is CO2-neutrale woningen in 2050 en een aardgasvrije woningvoorraad. Het gaat in Nederland om ruim 2,1 miljoen woningen. Op hoofdlijnen gaat het om zaken als isoleren, zonnepanelen, lage temperatuurverwarming en maatregelen voor het opwekken van de resterende energiebehoefte (naast de energie van de PV-panelen).

Intensieve samenwerking

Elektro Groeneweg voldoet aan de vooraf gestelde criteria van Dura Vermeer. Gedachte achter de partnerovereenkomst is dat je met vaste partners écht kunt samenwerken, transparant, voorspelbaar en gelijkwaardig. Dit zorgt voor vertrouwen, gaat verspillingen tegen en zorgt voor slimmere oplossingen. Uiteraard kost een intensieve samenwerking ook tijd en inzet. Per kwartaal houden de partners een managementoverleg. Juist om continu de technologische ontwikkelingen te blijven volgen en deze in te zetten voor (lopende) projecten. In dit geval met name in de woningbouw. We hopen hiermee samen met Dura Vermeer daadwerkelijk bij te dragen aan een groene, toekomstbestendige woningvoorraad.

#
#
#
#
#
#
(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl