Elektro Groeneweg Installatie B.V. Bel direct
(010) 28 67 111

Kantoren dienen constant te worden aangepast aan de hedendaagse eisen van de huurders en toekomstige huurders. Aannemersbedrijf Breijer en Elektro Groeneweg hebben begin 2018 de opdracht gekregen voor de renovatie van het monumentaal gebouwencomplex aan de rand van het Haagse centrum, aan de Joseph Ledelstraat.

Uitgangspunten voor de renovatie en verbouwing zijn deels om het bedrijfsverzamelgebouw meer opener, lichter en functioneler te maken, en zeker ook om het industriële karakter van het pand meer tot haar recht te laten komen.

Elektro Groeneweg heeft hiervoor delen van het verlichtingsplan aangepast om de entree uitnodiger te maken en voldoende licht op de werkplekken te realiseren. Naast comfort verbetering zijn duurzame toepassing van ledverlichting en bewegingssensoren geïnstalleerd, die hebben geleid tot betere beheersing van het energieverbruik. Door de komst van een restaurant receptiedienst en meerdere gebruikers in het pand met uiteenlopende hightech wensen en eisen is de elektrotechnische voorziening uitgebreid en deels vervangen.

Voor het cameratoezicht heeft Elektro Groeneweg in samenwerking met haar dochter onderneming EG Securis de diverse aanpassingen en uitbreidingen uitgevoerd. Na de afronding van de werkzaamheden eind 2018, biedt het complex onderdak aan het ondernemerscentrum AOC Hobbit met daarin veelal kleinschalige, innovatieve bedrijven, die kunnen vertrouwen op technische continuïteit en veiligheid geleverd door Elektro Groeneweg.

Januari 2019 heeft Elektro Groeneweg de aanvullende opdracht ontvangen de gehele brandmeldcentrale te vervangen.