Hightech in Haagse Joseph Ledelstraat

Hightech in Haagse Joseph Ledelstraat

Kantoren dienen constant te worden aangepast aan de hedendaagse eisen van huurders en toekomstige huurders. Aannemersbedrijf Breijer en Elektro Groeneweg kregen de opdracht voor de renovatie van een monumentaal gebouwencomplex aan de rand van het Haagse centrum, aan de Joseph Ledelstraat. EG Securis kreeg de opdracht voor het vervangen van de gehele brandmeldcentrale.

Uitgangspunten voor de renovatie en verbouwing waren het bedrijfsverzamelgebouw opener, lichter en functioneler te maken, en zeker ook om het industriële karakter van het pand meer tot zijn recht te laten komen. Begin 2018 startte deze opdracht, die inmiddels succesvol is afgerond. Het monumentale gebouw biedt nu onderdak aan diverse kleinschalige bedrijven. Als vervolgopdracht heeft EG Securis de gehele brandmeldcentrale vervangen.

Verlichtingsplan

Om het gebouw klaar te maken voor de toekomst heeft Elektro Groeneweg het verlichtingsplan aangepast om de entree uitnodigend te maken en voldoende licht op de werkplekken te realiseren. Daarnaast is comfortverbetering gerealiseerd en zijn duurzame  ledverlichting en bewegingssensoren geïnstalleerd. Die hebben geleid tot betere beheersing van het energieverbruik. Door de komst van een restaurant, receptiedienst en meerdere gebruikers in het pand met uiteenlopende – soms hightech – wensen is de elektrotechnische voorziening uitgebreid en deels vervangen.

Cameratoezicht

Voor het cameratoezicht heeft EG Securis diverse aanpassingen en uitbreidingen uitgevoerd. Na de afronding van de werkzaamheden biedt het complex onderdak aan het ondernemerscentrum AOC Hobbit met daarin innovatieve bedrijven. Zij kunnen vertrouwen op technische continuïteit en veiligheid geleverd door Elektro Groeneweg en EG Securis.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl