21 VO-scholen kiezen voor specialisme

21 VO-scholen kiezen voor specialisme

Elektro Groeneweg mocht in april een heerlijke taart aansnijden. Zij ontvingen deze van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) om de gunning feestelijk en coronaproof te vieren. Elektro Groeneweg gaat voor 21 VO-scholen de elektrotechniek en beveiliging verzorgen. De CVO gaf bij haar gunning aan bewust te kiezen voor specialisme.

‘De onderwijsstichting vindt het belangrijk om snellere respons te krijgen op technische vragen die zij heeft. Daarnaast gaan wij verduurzaming realiseren en bieden we stageplaatsen als social return on investment’, vertelt Govert van Herk, verantwoordelijk voor het binnenhalen van deze mooie order. ‘Onze ervaring bij Stichting Lucas Onderwijs was een schoolvoorbeeld en speelde mee in de positieve beoordeling.’

Veilig en stabiel

Chris van Dijk gaat als contractmanager van Elektro Groeneweg zorgen dat alles op rolletjes loopt. Wilburt Domenie ondersteunt hem als projectleider voor de brandmeldinstallaties. ‘We beginnen met een nulmeting van de installaties’, vertelt Van Dijk over de aanpak. ‘We bekijken daarbij of installaties voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook testen we de noodstroomvoorzieningen. We geven advies over hoe het zou moeten zijn, zodat de installaties optimaal veilig en stabiel zijn voor leerlingen en medewerkers. Een uitgekiende planning is een belangrijk onderdeel in de onderhoudsafspraken. Lessen en examens moeten te allen tijde kunnen doorgaan. Als technische partner zie ik dat als een primaire taak.’

 

Remote monitoring

Elektro Groeneweg heeft een 24/7 storingsdienst. Van Dijk: ‘Daarnaast kunnen we op afstand installaties controleren door remote in te loggen. Dit scheelt in de responstijd en uiteindelijk ook in de kosten. Qua verduurzaming zetten we onder meer in op zonnepanelen, LED-verlichting en bewegingsmelders. Maar ook bekijken we hoe installaties waarin de onderwijsstichting heeft geïnvesteerd zo lang mogelijk kunnen meegaan. Wel natuurlijk in balans met het energieverbruik. Je gaat geen energieslurpers aanhouden.’

Stageplekken

‘Het aanbieden van stageplaatsen is een ander mooi onderdeel van deze opdracht’, aldus Van Herk. ‘Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar zo op een prachtige manier. Wij leren de scholen kennen en zij leren ons kennen. De CVO stimuleert leerlingen om hun leven in de maatschappij vorm te geven. Een ontwikkeling die wij graag ondersteunen.’

Foto: Feestelijk en coronaproof moment om de gunning van onderwijsstichting CVO te vieren, v.l.n.r. Wilburt Domenie, Govert van Herk, Bart Bouwmeester en Chris van Dijk van Elektro Groeneweg.

 

#
#
#
(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl