Woningbouw

Woningbouw

Elektro Groeneweg Installatie werkt met grote regelmaat voor woningbouwverenigingen, aannemers en projectontwikkelaars in de regio. We volgen storingen op en voeren aanpassingen uit aan de elektrische installatie. Ook voor kleine en grootschalige renovatie en nieuwbouwprojecten is Elektro Groeneweg graag uw partner.

We zijn groot genoeg voor een professioneel serviceapparaat en klein genoeg om flexibel te blijven. Bij de integrale uitvoering van projecten werkt Elektro Groeneweg zo nodig samen met vaste ketenpartners, zowel op werktuigbouwkundig als bouwkundig gebied. Onze kernwaarde ‘afspraak is afspraak’ geldt voor alle partners en heeft in de praktijk tot vele succesvolle projecten geleid. Zie ook de referenties op onze website.

Storing en mutatieonderhoud

Voor storingen en mutaties van woningen verwerkt Elektro Groeneweg meer dan honderd aanvragen per dag. Een proces waarbij planning met eindklanten en interactie met onze monteurs de kern vormen. Elektro Groeneweg is volledig ingericht om deze werkzaamheden te verrichten met gemotiveerde en bekwame medewerkers. We ondersteunen hen met actuele automatisering en communicatiemiddelen.

 

Alternatieve energiebron

Bij renovatie en nieuwbouw krijgen wij steeds vaker de vraag om gas te vervangen door een alternatieve energiebron. Dit komt door de ambitie van de overheid en ook door de stijging van de gasprijs. Elektro Groeneweg biedt volop keuze om deze duurzame doelstellingen te bereiken. Van volledig elektrisch verwarmde woningen tot lokale opwekking van energie doormiddel van PV-panelen (zonnepanelen). Wij maken uw energieverbruik bovendien beheersbaar door het geven van inzicht in het verbruik.

Duurzame oplossingen

Voorbeelden van duurzame oplossingen zijn LED-verlichting en slimme schakelingen waaronder daglicht en bewegingssensoren. Ook kunnen we uiteraard zonnepanelen plaatsen om eigen energie op te wekken. Elektro Groeneweg ondersteunt graag bij het aanvragen van subsidies voor duurzame oplossingen.

Budgetten

Elektro Groeneweg voert eerst een zorgvuldige opname uit om optimaal te adviseren en een passend voorstel uit te brengen. U werkt tenslotte met maatschappelijk geld, dat zo goed mogelijk moet worden ingezet. We werken aan een voorstel dat past in de planning, het budget en dat voldoet aan uw verwachtingen. Afspraak is afspraak!

 

(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl