Elektro Groeneweg Installatie B.V. Bel direct
(010) 28 67 111

Elektro Groeneweg Installatie werkt in grote regelmaat voor woningbouwverenigingen, aannemers en projectontwikkelaars in de regio. Het werk bij de woningbouw, bestaat voornamelijk uit het opvolgen van storingen en kleine aanpassingen in de elektrische installatie.

Uiteraard voeren we ook kleine en grootschalige renovaties uit en nieuwbouwprojecten op kleine schaal.

Betrouwbaar en duurzaam

Bij renovatie en nieuwbouw wordt de vraag om gas te vervangen door een alternatieve energiebron of energieopwekking steeds groter. Dit komt mede door de ambitie van de overheid maar ook door de stijging van de gasprijs. Elektro Groeneweg biedt volop keuzes om deze duurzame doelstellingen te bereiken. Van volledig elektrisch verwarmde woningen tot lokale opwekking van energie doormiddel van PV panelen. Wij kunnen ervoor zorgen dat het energieverbruik beheersbaar is door middel van het geven van inzicht in het verbruik.

Voorbeelden van duurzame oplossingen zijn bijvoorbeeld LED-verlichting en slimme schakelingen waaronder daglicht en bewegingssensoren. Ook kunnen we uiteraard zonnepanelen plaatsen om eigen energie op te wekken. Elektro Groeneweg kan ondersteunen bij het aanvragen van subsidies voor duurzame oplossingen.

Opdrachtgevers vragen soms om een integrale uitvoering van projecten. Elektro Groeneweg werkt hierbij samen met vaste ketenpartners, zowel op het gebied van werktuigbouwkundige als bouwkundig. Bewezen samenwerking waarbij geldt afspraak is afspraak. In de praktijk heeft dit tot vele succesvolle projecten geleid.

Budgetten

Financiële tegenvallers moeten worden voorkomen. Wij voeren dan ook eerst een zorgvuldige opname uit om optimaal te adviseren en een passend voorstel uit te kunnen brengen. Een voorstel dat past in de planning, het budget en voldoet aan de verwachtingen.

Voor storingen en mutaties van woningen verwerkt Elektro Groeneweg meer dan honderd acties per dag. Een proces waarbij planning met eindklanten en interactie met onze monteurs de kern vormen. Elektro Groeneweg is volledig ingericht om deze werkzaamheden te verrichten door gemotiveerde en bekwame medewerkers en ondersteunde automatisering.