Elektro Groeneweg Installatie B.V. Bel direct
(010) 28 67 111

Elektro Groeneweg Installatie werkt veel voor onderwijsinstellingen. Van primair onderwijs tot en met Hoger Onderwijs, maar ook voor andere onderwijsinstanties kunnen wij gepaste oplossingen bieden.

Men komt vaak bij ons terecht met vragen en zorgen over de conditie van de huidige elektrische installatie. Dit vooral met het doel dat de installatie veiligheid en comfort moet bieden aan leerlingen, leerkrachten en andere bezoekers.

Om deze onzekerheid weg te halen hebben wij speciaal een Quick scan opgesteld. Een scan waarbij door middel van een aantal metingen en een visuele controle een diagnose wordt afgegeven over de status van de installatie. 

Betrouwbaar en duurzaam

Bij het aanpassen of vernieuwen van de installatie staat veiligheid en betrouwbaarheid centraal. Een veilige leer-en werkomgeving is van groot belang. Ook binnen het onderwijs is duurzaamheid een belangrijk aspect. Wij kunnen ervoor zorgen dat het energieverbruik beheersbaar is door middel van het geven van inzicht en het toepassen van duurzame installaties.

Voorbeelden van duurzame oplossingen zijn bijvoorbeeld LED-verlichting en slimme schakelingen waaronder daglicht en bewegingssensoren. We ondersteunen ook in de bewustwording van energieverbruik bij leerlingen. We maken het zichtbaar. Ook kunnen we uiteraard zonnepanelen plaatsen om eigen energie op te wekken. Samen met partners kunnen wij ook zorgen voor een beheersbaar en gezond binnenklimaat, een zogenaamde Frisse School. Ook voor gymzalen en sporthallen hebben wij uitstekende oplossingen.

Budgetten

Het tijdig reserveren van een budget is zeer belangrijk binnen het onderwijs. Financiële tegenvallers moeten worden voorkomen. Wij voeren dan ook eerst een zorgvuldige opname uit om optimaal te adviseren en een passend voorstel uit te kunnen brengen. Een voorstel dat past in de planning, het budget en voldoet aan de verwachtingen.

Om overlast te beperken en de doorlooptijd te bevorderen worden de werkzaamheden veelal in de vakanties en weekenden uitgevoerd. Wij houden speciaal rekening in de planning om aan deze verwachting te kunnen voldoen.