Inspecties

Inspecties

Inspecties

Van NEN 3140 tot compleet inspectieplan

Als vastgoedeigenaar bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en goederen bij calamiteiten. Om het veilig functioneren van technische installaties te waarborgen zijn tijdige en vakkundige preventieve inspecties en keuringen cruciaal. De Staat heeft hiervoor wettelijke voorschriften opgesteld, onder andere in NEN normen. Elektro Groeneweg Installatie  verzorgt alle inspecties van uw technische installaties, bij voorkeur op basis van een meerjaren inspectieplan.

Inspectie volgens NEN wet- en regelgeving

Wij zijn gecertificeerd voor het inspecteren, onderhouden en beheren van gebouwgebonden installaties. U heeft de zekerheid dat wij alle voorschriften, onder andere vastgelegd in NEN normen, Arbo- en milieuwetgeving, het Bouwbesluit en veiligheidsdocumenten, kennen. Uw bewijs voor veiligheid zijn de door ons opgestelde inspectierapporten. Wij kunnen de volgende wettelijke keuringen voor u uitvoeren:

  • laagspanning (NEN 3140)
  • thermografie (NEN 3140)
  • noodverlichting (NEN-EN-1838)
  • bliksembeveiliging (NEN 1014)
  • kleine blusmiddelen (NEN 2559)
  • brandmeldinstallaties

Op basis van onze meerjarenplanning bent u altijd op de hoogte van de inspecties die aan uw technische installaties worden uitgevoerd. Wij blijven uiteraard op de hoogte van alle wijzigingen in de NEN regelgeving en andere voorschriften. U heeft daar geen omkijken naar. De inspectierapporten die wij voor u opstellen worden erkend door alle belangrijke toezichthoudende instanties en verzekeringsmaatschappijen. Een belangrijk gegeven, of u nu installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke bent.

Neem contact op