Branddetectie en brandmeldinstallaties

Branddetectie en brandmeldinstallaties

Branddetectie en brandmeldinstallaties

Elektro Groeneweg Installatie  is erkend PvE opsteller

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw of locatie krijgt u steeds meer de verantwoordelijkheid om zaken rond brandbeveiliging onder controle te hebben. Voor een brandmeldinstallatie en brandmeldsysteem geldt dat een Programma van Eisen (PvE) het uitgangspunt is voor betrouwbare branddetectie. Elektro Groeneweg Installatie  is door het NCP, Nationaal Centrum voor Preventie, erkend als PvE opsteller en kan u daar dus uitstekend bij helpen.

Brandveiligheid: méér dan een brandmeldinstallatie

Op basis van het PvE en NEN 2535 wordt het ontwerp voor Uw brandmeldinstallatie gemaakt:

  • Als NCP erkend branddetectiebedrijf zijn onze projectdeskundigen naast het ontwerp ook betrokken bij de uitvoering
  • Met onze complete technische dienstverlening zorgen wij ook voor eventuele aanpassingen in de stroomvoorziening
  • Na inbedrijfstelling, oplevering en eventuele certificering zorgen wij ook voor het onderhoud aan de brandmeldinstallatie, inclusief de periodieke hercertificering

Brandmeldsystemen op alle veiligheidsniveaus

Een passende oplossing voor iedere situatie. Elektro Groeneweg Installatie  kent het risicoprofiel van uw object en de bijbehorende eisen en voorschriften. Wij adviseren over brandveiligheid en installeren alle denkbare brandmeldsystemen.

Elektro Groeneweg Installatie  zorgt voor een integrale aanpak van brandveiligheid. Voor wat betreft de regelgeving is brandbeveiliging sterk genormeerd. Bovendien verschuift de overheid steeds meer verantwoordelijkheid naar de eigenaar en gebruikers van objecten. Wij kennen alle actuele voorschriften en regels.

Neem contact op