Elektro Groeneweg Installatie B.V. Bel direct
(010) 28 67 111

Een duurzaam, comfortabel en veilig gebouw is het uitgangspunt van iedere vastgoedeigenaar. U wilt uw investering op waarde houden, maar vooral zorgdragen voor de veiligheid van personen in en rond uw gebouw.

Om het veilig functioneren van technische installaties te waarborgen is tijdig en vakkundig onderhoud, inspecties en keuringen cruciaal.

Elektro Groeneweg is gecertificeerd voor het inspecteren, onderhouden en beheren van gebouwgebonden installaties. U heeft de zekerheid dat wij alle voorschriften, onder andere vastgelegd in NEN normen, Arbo- en milieuwetgeving, het Bouwbesluit en veiligheidsdocumenten, kennen. Uw bewijs voor veiligheid zijn de door ons opgestelde inspectierapporten.

Wij kunnen de volgende wettelijke keuringen voor u uitvoeren:

  • laagspanning (NEN 3140)
  • thermografie (NEN 3140)
  • noodverlichting (NEN-EN-1838)
  • bliksembeveiliging (NEN 1014)
  • kleine blusmiddelen (NEN 2559)
  • brandmeldinstallaties
  • conditie gestuurd onderhoud (NEN 2767)

Op basis van onze meerjarenplanning bent u altijd op de hoogte van de inspecties die aan uw technische installaties worden uitgevoerd. Wij blijven uiteraard op de hoogte van alle wijzigingen in de NEN regelgeving en andere voorschriften. U heeft daar geen omkijken naar. De inspectierapporten die wij voor u opstellen worden erkend door alle belangrijke toezichthoudende instanties en verzekeringsmaatschappijen. Een belangrijk gegeven, of u nu installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke bent.

Voor storingen en mutaties van vastgoed en woningen verwerkt Elektro Groeneweg meer dan honderd aanvragen per dag. Een proces waarbij planning met eindklanten en interactie met onze monteurs de kern vormen. Elektro Groeneweg Installatie is volledig ingericht om deze werkzaamheden uit te voeren. We hebben gemotiveerde en vakbekwame medewerkers, waarbij moderne automatisering ondersteuning biedt.

Dienstverlening gedurende 24 uur, 7 dagen per week.

In nauwe samenwerking u en eventuele ketenpartners adviseert Elektro Groeneweg over het beheer van installaties en systemen. Uw uitgangspunt is immers een duurzaam, comfortabel en veilig gebouw.

Meer weten, neem contact met ons op.