Van laadpaal tot groepenkast

Van laadpaal tot groepenkast

Elektro Groeneweg helpt u op weg naar een groenere toekomst. Door pragmatische en innovatieve oplossingen maken wij uw duurzame ambities waar.

De BV Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn. Een enorme opgave. De komende jaren spelen twee ontwikkelingen een hoofdrol voor de toekomst van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: een transitie naar overwegend weersafhankelijke elektriciteitsproductie en toenemende elektrificatie van onze maatschappij. Nu bestaat nog meer dan de helft van de elektriciteitsproductiecapaciteit in Nederland uit thermisch vermogen (zoals kolen, aardgas). Men verwacht dat dit in 2030 nog maar een kwart zal zijn (bron TenneT). Elektriciteit wordt dan voornamelijk opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Dit betekent een ingrijpende verandering, omdat vraag en aanbod op het elektriciteitsnet altijd met elkaar in balans moeten zijn.

Inzicht in gedrag en gebruik

Elektro Groeneweg bekijkt bij projecten of alternatieve energiebronnen mogelijk zijn. Daarbij willen we het transport van energie zo minimaal mogelijk houden, dus houd de energie bij de opwekkingsbron. Het begint altijd met inzicht in gedrag en gebruik. Inzicht in het gedrag van mensen in een gebouw en inzicht in het energieverbruik. Op een school is dit bijvoorbeeld heel anders dan in een kantoorpand. Op een school heb je bijvoorbeeld de meeste opbrengst van zonnepanelen in juli/augustus, maar dan ook het minste energiegebruik vanwege de schoolvakanties. En dan zit je ook nog met het gegeven dat de vergoeding voor teruglevering van energie gaat teruglopen. 

Milieu- en energiewinst

Zaak is dus om te bepalen met welke maatregelen de meeste milieu- en energiewinst valt te behalen. Slim isoleren, LED-verlichting of een warmtepomp, het zijn zomaar wat mogelijkheden. Daarbij moet ook gekeken worden bij het verduurzamen van woningen wat de strategie van de corporatie en van de gemeente is. Komt er een warmtenet of niet? Dat is medebepalend voor de keuze van verwarming. Kortom, Elektro Groeneweg kan in samenwerking met enkele geselecteerde partners een energieadvies en energielabel afgeven. Daarmee maak je direct inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen nodig en nuttig zijn. We kijken daarbij naar een realistische uitvoering en het terugverdienmodel. Ook hier moeten people, planet en profit in balans zijn. 

Intelligent slopen

Bij Elektro Groeneweg hebben we het ook wel over M&M’s: mensen, materialen en milieu. Je zoekt naar voordeel en comfort voor de klant, mogelijk hergebruik van materialen, dus intelligent slopen, en innovatieve duurzame energieoplossingen. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen of short stay appartementen. Elektro Groeneweg voerde al diverse projecten uit in Den Haag en Amsterdam. Samen met de demontagepartij maken we een plan voor hergebruik van materialen in de nieuwbouw. Zo hoeven we niet onnodig grondstoffen uit te putten. Maar ook bekijken we hergebruik van bijvoorbeeld laagspanningsverdelers, zolang deze aan de actuele NEN3140-norm voldoen en toekomstbestendig zijn. Dat is wel een voorwaarde. Niet alleen de aanschafwaarde is immers belangrijk, maar ook de veiligheid en de total cost of ownership. Dus wat kost een installatie in beheer op langere termijn en zijn componenten straks nog allemaal te krijgen. Verder maken we afspraken over de afvoer van (rest)materialen en de verwerking daarvan.

Smart Grid

Als we te maken krijgen met weersafhankelijke elektriciteitsproductie, kan een smart grid een oplossing zijn. Dat is een energienet waar een slim meet- en regelsysteem aan is toegevoegd. 

Dit zorgt ervoor dat het aanbod van de verschillende energiebronnen kan worden afgestemd op de vraag. Voor de toekomst is deze intelligente manier van stroom verdelen een mooie stap voorwaarts. Elektro Groeneweg is aangelijnd bij leveranciers op het gebied van gelijkstroomopslag. Over de hele wereld spreken experts over smart grids en energieopslag. Beide zijn nodig om overbelasting van het elektriciteitsnet op te vangen als voornamelijk windturbines en zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan er gebruikt wordt – of juist te weinig.

Slimnet

Elektro Groeneweg heeft samen met Xemex en Cast4All de kennis, kunde en ervaring gebundeld tot Slimnet. Drie specialisten op het gebied van energie- en informatietechnologie. Samen beschikken we over een flinke dosis ervaring en implementatiekracht, naast de benodigde hardware, software om uw energiegerelateerde vraagstukken te beantwoorden.

Samen zijn de partijen goed voor ruim 2,5 miljoen slimme meters, slimme metertechnologie, monitoring van zonnepanelen, zelfontwikkelde algoritmes voor prestatie-analyse (Clear Sky Performance Index), PV-opbrengstverdeling in appartementen, Energy Monitoring voor woningen en verzamelgebouwen, MID gecertifieerde NOM / EPV monitoring en nog veel meer. Lees er meer over op de website van Slimnet.

Laadpalen en groepenkast

Elektrisch rijden is een andere ontwikkeling, waar Elektro Groeneweg graag voor u op aansluit. We regelen dan direct de aansluiting in de meterkast.

Als u met zonnepanelen elektrische auto’s wilt opladen, zult u in veel gevallen een 3-fase aansluiting in de groepenkast moeten hebben. Elektro Groeneweg regelt alles: van laadpaal tot groepenkast, en eventuele duurzame energieopwekking. Ook hier zie je de 3 P’s terug. Het welzijn van medewerkers verhogen door elektrisch rijden te faciliteren, zonnepanelen inzetten voor een optimale profit en dubbel voordeel voor de planet: elektrisch rijden en zonnepanelen.

(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl