Van energie-inzicht tot social return

Van energie-inzicht tot social return

Van Energie-inzicht tot social return

Elektro Groeneweg werkt aan zijn carbon footprint. In onze bedrijfsprocessen krijgen milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen volop de aandacht.

Energie voor mobiliteit, digitalisering, verlichting en verwarming. Het is een optelsom van jewelste, en we zien toenemende elektrificatie in de maatschappij terwijl de fossiele brandstoffen opraken. Het is op precies die balans tussen buigen of breken, waar Elektro Groeneweg graag wil bijdragen. Dat doen we door verduurzaming bij klanten en intern. Onze interne speerpunten zijn CO2-uitstoot, afvalmanagement en ketenverantwoordelijkheid.

Inzicht in carbon footprint

Bij de realisatie van CO2-reductie kijken we naar haalbaarheid en meetbaarheid. We maken gebruik van het partnerhip van Klimaatplein en de Duurzame Installateur om te komen tot inzicht in onze CO2-footprint en duurzame oplossingen. Want daar begint besparing altijd mee: inzicht!

Verbetering bedrijfsprocessen

We werken continu aan verbetering van de bedrijfsprocessen en beheersing van milieurisico’s. Dat doen we door:

  • Minder afval: beheersen en beperken van afvalstoffen (5% per jaar).
  • Minder energie: verminderen van energiegebruik door slimme inzet van productiemiddelen en aanpassing gedrag (3% per jaar).
  • Hergebruik materialen: het sluiten van kringlopen (cradle-to-cradle).
  • Gedragsverandering: bewustwording bij medewerkers creëren.
  • Milieuvriendelijk produceren: bij inkoop en productie kijken naar herkomst van materialen en gereedschappen. Energie duurzaam inkopen.
  • Verduurzaming wagenpark: voldoen minimaal aan Euronorm VI/6, aanleggen laadpalen, elektrificeren servicewagens. 

Stroometiket

Ons energieverbruik leggen we sinds 2018 vast in een milieuplan. Daarin zien we dat we een aanzienlijke besparing op het elektriciteitsverbruik hebben gerealiseerd. Dit betreft meer dan 15% en is te herleiden naar door ons ingevoerde maatregelen. We hebben TL-armaturen vervangen door energiezuinige armaturen, bewegingssensoren geplaatst in de sanitaire voorzieningen en schakelen klimaatinstallaties in de nacht en de weekenden uit. Daarnaast kopen wij energie 100% duurzaam in. Onze energieleverancier geeft jaarlijks een stroometiket af voor deze inkoop. Dit stroometiket geeft een overzicht welke energiebronnen zijn gebruikt voor de levering van elektriciteit. Dit levert jaarlijks een reductie van 15.985 kg CO2 op.

Milieubarometer

Daarbij maakt Elektro Groeneweg sinds 2022 gebruik van de Milieubarometer. Dit is een duurzaamheidsmonitor waarmee we de milieu- en CO2-impact van Elektro Groeneweg zichtbaar maken.Door onze resultaten te vergelijken met de gemiddelde resultaten binnen onze branche (gemiddelde Milieubarometer) zien we op welke punten wij als bedrijf kunnen of moeten investeren om de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen. Kortom, welke energiebesparende maatregelen hebben de meeste impact. Hier hebben wij als elektrotechnisch bedrijf uiteraard zelf ook een idee over, maar het is goed te benchmarken. Ook is het prettig de milieu-impact van onze organisatie in heldere grafieken en kengetallen online beschikbaar te hebben. We nemen deze resultaten mee in ons directieverslag, zodat we de milieuwinst door de jaren heen kunnen monitoren en reële doelen stellen.

Gedrag van mensen

In een directieverslag beschrijven we doelstellingen en resultaten op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Onze medewerkers kunnen dit inzien via intranet en we bespreken maandelijks (onderdelen van) ons duurzaamheidsbeleid tijdens de maandafsluiting. Ook is duurzaamheid, met name afvalreductie en mobiliteit, een  agendapunt op de toolbox-bijeenkomsten op de projectlocaties van Elektro Groeneweg. Gedrag van mensen is een sleutelfactor voor een groene toekomst.

Laadpalen

Elektro Groeneweg verzorgt de totale infrastructuur, de laadpalen en de inbedrijfstelling voor klanten die hun wagenpark willen elektrificeren. We hebben daartoe al diverse succesvolle projecten uitgevoerd. Natuurlijk staan er ook laadpalen bij ons eigen gebouw in Rotterdam. Wij kunnen het gehele traject voor klanten verzorgen en stimuleren daarmee ook, breder dan voor ons eigen bedrijf, de vermindering van de CO2-uitstoot. We hebben dit ook actief uitgedragen in onze omgeving met een brochure ‘Ha buur, wist je dat een laadpaal bij jouw bedrijfspand verplicht is’. Vanzelfsprekend elektrificeren we ook het wagenpark binnen ons eigen bedrijf. Door onze kennis en expertise gebeurt dit bovendien veilig (denk aan aanpassingen meterkast, voldoende vermogen en veilige aansluitingen).  

Planningstool

We maken bij Elektro Groeneweg gebruik van een geautomatiseerde planningstool. Zo kunnen we de monteur met de juiste kennis sturen die het dichtst bij de storing zit.

People, planet en profit

Elektro Groeneweg heeft ook hier weer de 3P’s als basisgedachte. Voor klanten is het prettig omdat wij er sneller zijn en voor de medewerkers is het prettig omdat ze minder ver hoeven rijden (people). Voor het milieu is het goed vanwege de kortere rijtijden (planet) én het is goed voor de profit van de klant. Elektro Groeneweg kan zijn teams namelijk efficiënt inzetten, zodat we de rentabiliteit van ons bedrijf optimaliseren en dat is goed voor de kostprijs die wij aan onze klanten rekenen.

Remote service en smart monitoring

Daar draagt onze remote monitoring nog verder aan bij. Door ‘Remote Service’ en ‘Smart Monitoring‘ houden wij op afstand toezicht op al uw installaties. Bij een storing of mogelijke afwijkingen in uw systeem, krijgen wij een melding en nemen we vervolgstappen. Daarnaast kunnen we het grootste deel van het onderhoud aan uw installaties vanuit ons kantoor doen. Zo ontzorgen wij u en bespaart u uiteindelijk geld.

Wat dat betreft kijken we ook naar ons wagenpark, om dit milieutechnisch in fases te optimaliseren.

Aandacht voor afval

 Wij hebben maximale aandacht voor het scheiden van afval met elektronicacomponenten. De door Elektro Groeneweg geselecteerde afvalverwerker hergebruikt negentig procent van de aangeleverde materialen.

Hergebruik materialen (reuse)

Daarnaast bekijken we zelf of componenten herbruikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan intercomsystemen voor woningcorporaties. Oude materialen kun je toepassen in migratietrajecten als het volgens het vastgoedbeleid nog niet op de nominatie voor vervanging staat, maar toch vervanging van onderdelen nodig is. Elektro Groeneweg denkt zo mee in de vastgoedstrategie van corporaties en spaart tegelijk het milieu én geld. Verder werken we graag mee aan transformatietrajecten, waarbij oudbouw wordt ingezet voor nieuwe toepassingen. Kantoren worden woningen of oude industriecomplexen worden  werkplaatsen voor innovatieve start-ups. Kijk eens bij het Steurgebouw: 100 jaar schone energie.

Steun voor CliniClowns

Op onze kantoorlocaties verzamelen we klein chemisch afval, we leveren dit gescheiden in en voeren dit volgens de wettelijke voorschriften af. Het gecertificeerde afvalbedrijf houdt hiervan een afvaladministratie bij. Verder recyclen we cartridges en (defecte) mobiele telefoons. De opbrengsten hiervan doneren we jaarlijks aan de CliniClowns.

Social return en stages

Duurzaam ondernemen gaat ook over omgaan met mensen. Elektro Groeneweg zet hierop in door medewerkers duurzaam in te zetten en plek te bieden aan stagiaires en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzame inzet personeel

Duurzaam ondernemen gaat in de eerste plaats om goed omgaan met je eigen medewerkers. Elektro Groeneweg belegt verantwoordelijkheid in alle lagen van de organisatie. We geven werknemers zicht op hun eigen bijdrage, wat de motivatie stimuleert. Passie voor techniek en bewondering voor ieders bijdrage aan het eindresultaat verhogen het werkplezier. Dit naast een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.

Sociale winst

Door social return wil Elektro Groeneweg duurzame werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep social return omvat ruim 1,3 miljoen mensen! Iedereen die langer dan drie maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort tot de doelgroep voor social return. Elektro Groeneweg zet op projecten een wisselend percentage van de arbeidscomponent in voor sociale return on investment, afhankelijk ook van de afspraken met de opdrachtgever. Daarnaast bieden we veel stagetrajecten. We bieden social return, omdat we profit ook zien als concrete sociale winst.

(010) 28 67 111
eg@elektrogroeneweg.nl